Asistovaný kontakt


Služba je v současnosti pozastavena z kapacitních důvodů

Možnost využití jednorázových konzultací


Změny v životě dítěte zásadně ovlivňují jeho vývoj a celkové prospívání. V obtížných situacích je především na nás dospělých být dítěti podporou a oporou. Pokud selžou či selhávají veškeré snahy o dohody a spolupráci mezi dospělými, je možné využít služby, které s ohledem na zájem dítěte pomáhají zachovat vzájemné vztahy a vedou ke zlepšení obtížné komunikace. 

Kdy využít asistovaný kontakt či předávání?

Děti mají právo své rodiče, prarodiče a další blízké osoby poznat a být jimi vychovávány. Kontakt ovšem musí být bezpečný, úměrný věku dítěte a okolnostem.

Asistovaný kontakt je vhodnou formou setkávání dítěte s blízkými osobami pokud je komunikace rodičů a dalších osob komplikovaná či nedostatečná, případně rodina potřebuje pro svou komunikaci nezávislého prostředníka. Mohou existovat vzájemné obavy z kontaktu dítěte a blízké osoby.

Asistovaný kontakt je vhodné využít:

 • v případě rozvodových a porozvodových konfliktů
 • při soudních sporech o výchovu dětí
 • po traumatických událostech
 • při podezření na týrání, zanedbávání či zneužívání dítěte
 • v případě přítomnosti domácího násilí v rodině
 • po dlouhodobém nekontaktování dítěte a blízké osoby

Asistovaný styk může být nařízen soudem či doporučen orgánem sociálně právní ochrany.

Pro zajištění rovných podmínek všech zúčastněných osob kontakty probíhají na neutrální půdě. Samozřejmostí je zachování mlčenlivosti a důvěrnosti sdělení.

Proč si vybrat asistovaný kontakt?

Využitím služby asistovaného kontaktu lze:

 • předcházet negativním postojům dítěte k blízkým osobám
 • zmírnit obavy z osobního setkání všech zúčastněných
 • podpořit bezpečnou komunikaci rodičů s dítětem
 • zpracovat složitou situaci
 • sledovat nejlepší zájem dítěte spolu s podporou práv rodičů

Prostřednictvím pravidelného, bezpečného a pozitivního kontaktu s blízkými osobami má dítě možnost zpracovat osobní historii a fantazijní představy o svých blízkých, rozvíjet svou identitu. Porozuměním náročné situaci se zlepšuje jeho psychické prožívání.

Jak asistovaný kontakt probíhá?

Před samotným kontaktem probíhá úvodní informativní setkání bez účasti dítěte, kde je vyhodnocena současná situace dítěte a rodiny a jsou probírány představy všech zúčastněných osob. Plánuje se konkrétní forma spolupráce a časový rámec, nastavují se pravidla a dochází k sepsání závazné Dohody o asistovaném kontaktu, kterou je v průběhu setkávání možno revidovat. Zpočátku je dohodnuto maximálně 5 setkání. V případě potřeby je možná následná realizace schůzky s dítětem, při které je na průběh asistovaného kontaktu připravováno.

Během samotných kontaktů je přítomen pracovník, který dohlíží na průběh setkání a bezpečí zúčastněných osob, má právo kontakt přerušit či ukončit, pokud dochází ke komplikacím a porušování Dohody. Kontakty směřují k udržení a rozvoji komunikace dítěte a jeho blízkých, zlepšení vzájemného vztahu, podpoře citové vazby, získání rodičovských kompetencí a zajištění práva na setkání v bezpečném prostředí.

Z asistovaného kontaktu je možné v případě potřeby vyhotovit zprávu zpoplatněnou dle ceníku.

Co je cílem asistovaného kontaktu?

Cílem setkání je umožnit dítěti strávit s blízkou osobou příjemný čas v bezpečném prostředí, podpořit vzájemné vztahy a směřovat k setkávání bez asistence, k čemuž je nutná aktivní spolupráce všech zúčastněných osob.

Podmínky

Setkání lze ze strany klienta bezplatně zrušit nejpozději dva dny před dohodnutým termínem. V případě pozdní omluvy a zrušení je třeba setkání uhradit v plné výši dle aktuálního ceníku.

Při nedodržení Dohody o asistovaném kontaktu v průběhu setkání má pracovník možnost kontakt ukončit. Setkání je v tomto případě hrazeno v plné výši.

Asistované kontakty jsou poskytovány s ohledem na volné kapacity služby.