Facilitace případových konferencí

Co je to případová konference (PK)?

Případová konference je plánované a koordinované setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. Cílem případové konference je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu vedoucího k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je zápis - individuální plán péče. 

Co nabízím v rámci facilitace?

Na případovou konferenci přijíždím jako nezávislý a nestranný moderátor setkání, který má o situaci rodiny pouze základní nutné informace. Během (většinou) dvouhodinového jednání je zmapována současná situace a následně se účastníci věnují řešení z jednání vyplývajících či předem zadaných cílů. Výstupem je přehledný plán konkrétních kroků, jakými se budou cíle setkání řešit. 

Co od vás k facilitaci potřebuji?

Před případovou konferencí od vás budu vyžadovat základní informace o důvodu svolání, aktualizovaný přehled účastníků a jejich přípravu na PK (je stěžejní, aby účastníci před konáním případové konference měli představu, jak PK probíhá, co se od nich bude vyžadovat, co je cílem setkání a co si mají připravit).

Z technického pohledu je třeba zajistit sezení do "U", flipchart a dostatek flipchartových papírů, obyčejné papíry na jmenovky a ideálně fixy. 

V případě zájmu o facilitaci případové konference pod vedením dítěte, tzv. interaktivní případové konference (IPK), mne neváhejte kontaktovat. Veškeré informace k potřebám na IPK s vámi ráda proberu telefonicky, po emailu či při osobním setkání.

Jaký je rozdíl mezi případovou konferencí (PK) a případovou konferencí pod vedením dítěte (IPK)?

Případové konference se účastní dospělí, případně vhodně připravené děti staršího věku. Je vedena více "dospěle" oproti případové konferenci pod vedením dítěte, tzv. interaktivní PK. Ta se koná v co nejméně formálním prostředí za přítomnosti specificky připravovaného dítěte a jeho průvodce. Během IPK je připravena hudba a občerstvení dle přání dítěte, zapisuje se na flipchartové papíry nalepené na zdech a celková atmosféra je uvolněnější. Je zde silně kladen důraz na potřeby dítěte a jeho přítomnost má na chování účastníků a náladu při setkání velmi dobrý vliv. Příprava dítěte je v tomto případě klíčová. 

Další informace, podklady a materiály k IPK je možné najít na stránkách organizace Amalhea zde.

Další informace

Facilitovat mohu v Plzni a v Praze, v případě jiných lokalit je třeba brát v potaz možnosti dojezdu.

V případě zájmu o opakovanou spolupráci je možné domluvit snížení ceny. 

Více informací k organizaci případových konferencí naleznete zde.Spolupracující instituce

Případové a interaktivní případové konference jsem facilitovala a průběžně spolupracuji s:

 • OSPOD Říčany
 • OSPOD Benešov
 • OSPOD Karlovy Vary
 • OSPOD Přeštice
 • OSPOD Vodňany
 • OSPOD Tachov
 • OSPOD Kralovice
 • OSPOD Votice
 • OSPOD Brandýs nad Labem
 • OSPOD ÚMO Plzeň 1
 • OSPOD ÚMO Plzeň 3
 • Adité (Diakonie Západ)
 • IQ Roma servis, z. s.
 • Rozum a Cit, z. s. 
 • Základní škola Nebušice
 • Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor sociálních věcí


Rozhovor

Organizace IQ Roma servis mne přizvala k rozhovoru v rámci Podcastu s názvem Dítě v ohrožení. Díl (nejen) o případových konferencích si můžete pustit kliknutím na tlačítko níže. Natáčení proběhlo v Brně dne 9. 4. 2021.


Názory účastníků

"Externí facilitaci jsem využila, protože mě otec nezletilé obvinil ze zaujatosti. Přestože je běžně agresivní, při PK se po vstupu paní Hruškové začal dokonce o slovo hlásit. Obdivuji přístup facilitátorky, že si udržela po celou PK respekt, i když nepůsobí jako drsný typ. Pomohla mi."

- pracovnice OSPOD

"Myslela jsem, že přijde nějaká stará bába, bude dělat, jak je moudrá, a já tu nebudu chtít bejt. Ale vy jste taková pohodová, mladá, smějete se. Čekala jsem tu případovku horší, naši se ani tolik neměli šanci hádat. Tak děkuju." 

- Petra (14 let), klientka na PK, Praha

"Paní facilitátorka zjevně ví, co dělá. Od přípravy a konzultací k PK, až po závěr setkání. Příjemná zkušenost, díky."

- pracovnice Dětského diagnostického ústavu

"Moc se mi líbilo, jak jste jednala s Aničkou. Rozhovor před PK určitě pomohl, že s námi na PK vydržela celou dobu. Dávala jste jí prostor a tišila emoce rodičů, takže se zřejmě cítila dobře, když nakonec několikrát přede všemi sama mluvila."

- pracovnice Klokánku, Praha

"Konečně jsem měla šanci říct svůj názor a cítila jsem, že mě ostatní poslouchají. Děkuji za skvělé vedení PK."

- matka, klientka na PK, Plzeň