Kdo jsem

Mgr. Barbora Hrušková

Vystudovala jsem obor sociální politika a sociální práce na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2011 se zaměřuji na práci s dětmi (náhradní rodinná péče, práce s dvojčaty) a oběťmi trestných činů. Účastním se vzdělávání a konferencí zaměřených na různá související témata (výcvik poradců Bílého kruhu bezpečí, práce s životním příběhem dítěte v náhradní rodinné péči, identita, attachment, asistovaný kontakt, syndrom CAN, základy krizové intervence, komunikace s dítětem, práce s individuálním plánem ochrany dítěte, syndrom vyhoření, apod.), absolvovala jsem výcvik ve facilitaci případových konferencí a výcvik mediace. 

Během magisterského studia jsem začala pracovat jako průvodkyně pěstounských rodin, kdy jsem několik let poskytovala odborné poradenství a spolupracovala s náhradními i biologickými rodinami dětí svěřených do pěstounské péče. V rámci své profese jsem zajišťovala mimo jiné asistované kontakty dětí z náhradních rodin a jejich blízkých osob. 

V roce 2018 jsem převzala vedení služby Případových konferencí, působila jsem zároveň jako koordinátor služby Vzdělávání pro pěstouny a odbornou veřejnost, koordinátor služby Asistovaného kontaktu a odborný pracovník Případových konferencí. 

Od roku 2021 působím jako garant klíčové aktivity projektu zaměřeného na oblast vzdělávání,  kariérového poradenství a spolupráci škol a firem Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Užívám si možnost sbírat zkušeností při vedení týmu skvělých lidí, podílet se na finančním managementu EU projektu a zároveň být v kontaktu s pracovníky škol, organizací a firem v Plzeňském kraji. 

Náhradní rodinné péči se nadále věnuji jako lektor témat pro pěstouny i odbornou veřejnost (s akreditací MPSV i bez), facilituji a organizuji případové a interaktivní případové konference a zajišťuji asistované kontakty pro biologické i náhradní rodiny. 

V projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení (ALTER EGO - Institut pro podporu vzdělanosti, z. s. - projekt Náhradka.cz) působím jako Specialista pro oblast doprovázení a podpory náhradních rodin.

Více informací o profesních zkušenostech najdete v mém profilu na LinkedIn.