Vzdělávací programy 

Pro odbornou veřejnost a zájemce z řad laické veřejnosti:

- Výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí "Případovka od A do Z" akreditovaný MPSV v délce 48 hodin (více informací naleznete zde)

- Semináře a interaktivní workshopy zaměřené na organizaci případových konferencí

- Semináře a tréninkové workshopy zaměřené na facilitaci případových konferencí

Délku a obsah vzdělávání je možné individuálně přizpůsobit potřebám účastníků.

Pro náhradní rodiče:

- Děti a dospělí v systému náhradní péče 

  • Během programu nahlédneme pod pokličku rozsáhlého systému péče o dítě žijící mimo svou biologickou rodinu. Probereme jak druhy náhradní rodinné péče v ČR i v zahraničí, tak i péče ústavní. Program je zejména pro pěstouny, proto shrneme historii doprovázení, ujasníme si, kdo je průvodce rodiny, zaměříme se na nabídku služeb pro pěstouny i na práva, povinnosti a finanční ohodnocení. Více se pobavíme na téma asistovaného kontaktu a případových konferencí a bude prostor i pro sdílení osobních zkušeností. 

- Syndrom vyhoření v náhradní rodinné péči

  • Současný životní styl mnoha z nás je zatížený dlouhodobým stresem, tlakem na výkon (v práci i doma), vlastním vysokým očekáváním, strachem ze selhání, apod. Fungování v tomto náročném režimu se může projevit i jinak než pouhou únavou. Program seznámí účastníky s tématem syndromu vyhoření, jeho příčinami a příznaky, stejně jako s preventivními kroky a možnostmi pomoci i s ohledem na (náhradní) rodičovství. Program je pojat interaktivně, účastníci si pomocí technik a testů prozkoumají, jak se sami cítí a zda jsou vyhořením ohroženi. Prostor bude věnován i sdílení vlastních zkušeností účastníků. 

- Proč a jak řešit kontakty dětí s biologickou rodinou

  • Kontakty dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou bývají ožehavým tématem. Během programu se pobavíme o důvodech (ne)realizace kontaktu, o pozitivech i negativech, která může kontakt dítěte s rodiči přinést. Probereme jak možné formy kontaktu, přípravu dítěte, rodičů a dalších účastníků na kontakt, tak i kontakty z pohledu legislativy. Bude představen formát asistovaného kontaktu a jeho výhody a nevýhody.  

Délku a obsah vzdělávání lze individuálně přizpůsobit potřebám účastníků. 

V případě zájmu o vzdělávací programy s vámi ráda dohodnu podmínky telefonicky či po emailu. Neváhejte mne proto kontaktovatZpětná vazba účastníků

"Seminář mi přijde přínosný a velmi interaktivní, což beru jako pozitivum. Vhodně byl dávkován výklad a skupinová práce. Lektorka byla lidská, moc příjemná, vše dokázala vysvětlit."

- účastnice semináře "Jak zorganizovat případovou konferenci", Brno

"Moc se mi líbil přístup lektorky, komunikace s účastníky a odborné znalosti."

- pěstounka, Benešov

"Děkuji, moc přínosné, ucelené, v souvislostech, s návazností na praxi. Skvělé byly praktické příklady." 

- poručnice, Plzeň

"Super připravenost lektorky, její ochota reagovat na každý dotaz. Je vidět, že se v oboru pohybuje."

- účastnice semináře "Jak zorganizovat případovou konferenci", Praha