Ceník

Facilitace případové konference (2h)

+ cestovné mimo Plzeň

Při individuální domluvě a v případě opakované spolupráce je cena na dohodě.

2 000 - 3 000 Kč

Konzultace k případové konferenci bez její facilitace (1h)

Účtováno dle reálné délky konzultace.

300 Kč

Organizace případové konference (1h)

Účtováno dle reálné délky organizace.

500 Kč

Asistovaný kontakt (1h)

V případě dlouhodobé spolupráce je cena na dohodě.

500 Kč

Zpracování zprávy z asistovaného kontaktu

Dle potřeby

250 Kč

Lektorování vzdělávacího programu


dle typu a dohody