Organizace případových konferencí

Organizace případové konference je často časově náročný proces, s nímž vám může pomoci externí organizátor. Nabízím proto možnost kompletní organizace případové konference. Vycházím z několikaletých praktických zkušeností s organizací i facilitací PK.

Po zjištění základních informací dle vašeho zadání:

  • kontaktuji všechny účastníky případové konference včetně facilitátora,
  • zajistím všem vyhovující termín konání,
  • domluvíme společně prostory, kde se PK bude konat,
  • zjistím představy a potřeby všech účastníků,
  • připravím účastníky na PK (seznámím je s důvodem svolání a cílem PK, s průběhem PK a pravidly, která je během PK třeba dodržovat, s rolí svolavatele, organizátora, facilitátora, atd.),
  • v případě potřeby zajistím přípravu dítěte na případovou konferenci či na případovou konferenci pod vedením dítěte,
  • vytvořím a zašlu pozvánky na PK všem účastníkům,
  • v případě zájmu zajistím zápis z PK dle metodiky MPSV a souvisejících dokumentů.

Příprava každé případové konference je individuální, proto odměna za organizaci PK bude stanovena dohodou pro konkrétní PK po zjištění vašich požadavků.

Ráda vám zodpovím jakékoli dotazy k organizaci i facilitaci, neváhejte se na mne obrátit.

Více informací k facilitaci případových konferencí naleznete zde.